ภาพข่าว: งานแถลงข่าวการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2552

พุธ ๐๒ กันยายน ๒๐๐๙ ๑๕:๐๑
ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนิวัติ กองเพียร ตัวแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแถลงข่าวจัดการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2552 เพื่อส่งเสริมและยกระดับความสามารถด้านดนตรีเยาวชนไทยให้พัฒนาเป็นนักดนตรีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่เวทีระดับอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดการสมัครฯ โทร. 0 2800 2525 ต่อ 107-108 หรือ www.settrade.com และ www.set.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด