ภาพข่าว: งานแถลงข่าวการประชุมนานาชาติส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยรียน ของกรมอนามัย

อังคาร ๐๑ กันยายน ๒๐๐๙ ๑๔:๕๐
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีแถลงข่าว “การประชุมนานาชาติการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน ภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5” ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีกำหนดจัดในวันที่10-12 กันยายนนี้ ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักกีฬาและกิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และรศ.ทพ.ประทีป พันธุมวณิช ประธานชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว ที่โรงแรม เอเชียแอร์พอร์ต รังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด