ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ และ ลีโอนิคส์ แถลงข่าวการสัมมนา "โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์"

พฤหัส ๒๐ สิงหาคม ๒๐๐๙ ๑๑:๔๓
ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ และ ลีโอนิคส์ แถลงข่าวการสัมมนา "โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" หนึ่งในกลไกของแผนพัฒนาพลังงานไทย โดยผู้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้ว 7MW ในประเทศไทย

โครงการสัมมนา "โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" หนึ่งในกลไกของแผนพัฒนาพลังงานไทย เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด, บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันและได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมด เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใน "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่" (Solar Farm System) ในประเทศไทย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ โดยมีรายละเอียด ดังข่าวประชาสัมพันธ์ที่แนบ

ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงาน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าวของโครงการนี้ ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 10.00- 14.00 น. โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ

งานแถลงช่าว

สัมมนา “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” หนึ่งในกลไกของแผนพัฒนาพลังงานไทย

โดยผู้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้ว 7MW ในประเทศไทย

วันพุธที่ 2 กันยายน 2552

เวลา 9.30-9.50 น. เชิญสื่อมวลชนลงทะเบียนที่ด้านหน้าห้องสัมมนา

พร้อมรับเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์

เวลา 10.00-11.00 น. การแถลงข่าว โดย

1. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. นายทิศพล นครศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

3. ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด

ถ่ายรูปหมู่

เวลา 11.15-14.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.64MWp ที่บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

กรุณาส่งเอกสารนี้กลับมายังคุณวารุณี ฝ่ายการตลาด บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ที่หมายเลขแฟกซ์ 02-746-8712

หรือทาง e-mail: [email protected]

คุณวารุณี/การตลาด ที่หมายเลขแฟกซ์

02-746-8712

หรือแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-746-9500 ต่อ 177

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด