ภาพข่าว: สถาบันโรคทรวงอก จัดอบรม CDI International Heart Failure Summit การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

พุธ ๒๒ กรกฎาคม ๒๐๐๙ ๑๗:๐๗
สถาบันโรคทรวงอก จัดงาน CDI International Heart Failure Summit เป็นการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย โดยเน้นการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมี Prof. Dr. Harvey D White (คนกลาง) และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ จากหลากหลายประเทศในทวีปเอเชียและออสเตรเลีย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ในการตรวจวัดสารบ่งชี้ภาวะหัวใจ (cardiac markers) ประกอบการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในงาน ทั้งนี้ มีแพทย์และพยาบาลด้านโรคหัวใจเข้าร่วมฟังการอบรมกว่า 200 คน ณ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด