สถาบันอาหาร จัดโครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงเรียน” ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทย

พุธ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๐๙ ๑๖:๔๙
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมกับ นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นางศิริพรรณ ชุมนุม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงเรียน” เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องอาหารปลอดภัยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทย ตอกย้ำภารกิจของสถาบันอาหารที่ต้องการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด