ผู้เลี้ยงไก่ไข่หนีตาย...ลงขัน 20 ล้านแก้ปัญหาราคาไข่ หลังสิ้นหวังในมาตรการของรัฐ

พุธ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๐๙ ๑๕:๒๒
นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาชิกของ “สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่” กับ “สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่” ว่าที่ประชุมมีมติให้จัดตั้ง “กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่” เพื่อพยุงราคาไข่ไก่ภายในประเทศไม่ให้ตกต่ำ หลังจากผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องประสบภาวะขาดทุนมาตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ขณะที่ภาครัฐกลับไม่มีมาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยงไก่ไข่อย่างจริงจัง

กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นด้วยการระดมทุนจากสมาชิกของทั้ง 2 สมาคม คาดว่าเบื้องต้นจะสามารถรวบรวมได้ราว 20 ล้านบาท และวางมาตรการใช้เงินกองทุนนี้ใน 2 กิจกรรมเท่านั้น คือ 1. ใช้ซื้อไข่ไก่ที่เหลือในแต่ละวันจากฟาร์มต่างๆ ลดการขายทิ้งในราคาต่ำ โดยจะนำไข่ไก่ดังกล่าวออกไปนอกระบบตลาดปกติ ด้วยวิธีส่งออกไปต่างประเทศหรือส่งเข้าโรงงานแปรรูป และ 2. ใช้ในการปลดแม่ไก่ยืนกรง

“ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้พยายามแก้ปัญหาในทุกวิถีทาง ทั้งการส่งออกไข่ไก่ส่วนเกิน การลดปริมาณไก่เข้าเลี้ยง และการเร่งปลดแม่ไก่ยืนกรงให้เร็วขึ้น เพื่อลดปริมาณไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่ลดลง แต่เหตุการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยลดลง การบริโภคไข่ไก่ลดลงกว่าที่ประเมินไว้มาก ทำให้เสถียรภาพด้านราคาไข่ไก่ในบางพื้นที่เริ่มมีปัญหา จึงต้องดำเนินการจัดตั้งกองทุนนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง” นายมงคลกล่าว

ด้าน นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า ผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องทนแบกภาระขาดทุนมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ขณะที่ภาครัฐกลับไม่มีแนวทางหรือมาตรการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่อย่างจริงจัง ทำให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องหาหนทางช่วยเหลือตนเองมาโดยตลอด

“ครั้งนี้สมาชิกต้องสละเงินส่วนตัวมารวมกันเพื่อความอยู่รอดในอาชีพ จึงอยากวอนขอให้ภาครัฐหันมาสนใจและเร่งหามาตรการช่วยเหลืออย่างจริงจังเสียที ก่อนที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่จะล้มหายตายจากไปมากกว่านี้” นายมาโนชกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ โทร. 081-862-5248

นายมาโนช ชูทับทิม โทร.081-862-0627

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด