ผลิตภัณฑ์นม S26 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สถาบันอาหาร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดโครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงเรียน”

พุธ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๐๙ ๑๐:๒๗
นายวิริยะ จงไพศาล (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์นม S26 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สถาบันอาหาร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดตัวโครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงเรียน” เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยและโภชนาการของนักเรียน โดยจะเข้าไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของครัวในโรงเรียน พร้อมสนับสนุนแนวคิด Super School...Super Milk ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการรณรงค์การบริโภคอาหารที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการ โดยมีนายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นายยุทธศักดิ์ สุภสร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนางศิริพรรณ ชุมนุม (ที่ 3 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมในงานแถลงข่าว ที่ห้องชุณหะวัณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์

สาธิดา / จิตติมา / หงสินันท์

โทร 0 2252 9871

ผลิตภัณฑ์นม S26

โสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์

โทร 0 2353 7700

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด