ภาพข่าว: ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมพัฒนาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน สพฐ.

พุธ ๐๑ กรกฎาคม ๒๐๐๙ ๑๕:๑๘
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง โดย เรืออากาศโท คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานด้านธุรกิจสัมพันธ์ (ที่สองจากขวา) พร้อมด้วย คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่สามจากขวา) และ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย (ที่สามจากซ้าย) ร่วมแถลงข่าว “ส้วมสุขสันต์ เพื่อสุขภาพเด็กไทย สดใส แข็งแรง” โดยสนับสนุนปูน 100 ตัน เพื่อซ่อมและสร้างส้วมอนามัย ณ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมจัดงานสัมมนา “การพัฒนาส้วมอนามัยในโรงเรียน” แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 6 จังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ.4 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด