ภาพข่าว: TRIDI ร่วมเปิดศูนย์ทดสอบการสาธิตอุปกรณ์ RFID Testbed

จันทร์ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๐๙ ๑๑:๑๖
ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ (คนซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และนายธวัชชัย ล้ำสมบัติ (คนขวาสุด) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้เกียรติร่วมงานเปิดศูนย์ทดสอบและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีแห่งแรกของไทย (RFID Testbed) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ในประเทศ ณ ศูนย์การทดสอบและสาธิต GS1 Thailand ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด