ภาพข่าว: สมัชชาเยาวชนและครูด้านพลังงาน

พฤหัส ๑๘ มิถุนายน ๒๐๐๙ ๑๖:๐๕
กระทรวงพลังงานเปิดตัวโครงการสมัชชาเยาวชนและครูด้านพลังงาน จ.พิษณุโลก เพื่อปลูกฝังการใช้พลังงานอย่างพอเพียงแก่เยาวชน โดยมีนายบุญมา ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงาน ภาค 9 ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน รองอธิการบดีฝ่ายจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด