กระทรวงพลังงานเปิดตัวโครงการสมัชชาเยาวชนและครูด้านพลังงานที่ จ.พิษณุโลก

จันทร์ ๑๕ มิถุนายน ๒๐๐๙ ๑๕:๐๓
กระทรวงพลังงานเปิดตัวโครงการสมัชชาเยาวชนและครูด้านพลังงานที่ จ.พิษณุโลก ก่อนเดินสายครบ 4 ภาคทั่วประเทศ เน้นปลูกฝังการใช้พลังงานอย่างพอเพียงในกลุ่มเยาวชน

วันนี้ (15 มิ.ย.) นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน กล่าวในงานสมัชชาเยาวชนและครูด้านพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ว่ากระทรวงพลังงานได้จัดโครงการสมัชชาเยาวชนและครูด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียน การถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติเองได้ในกลุ่มครูและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการปลูกฝังการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า โดยการดำเนินงาน โครงการมีแผนที่จะนำกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพลังงานไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กลุ่มเยาวชนและครูระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและค่ายเยาวชนด้านพลังงาน เป็นต้น

นายทวารัฐ ได้กล่าวถึงสาเหตุที่เลือกจัดโครงการที่จังหวัดพิษณุโลกว่า เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดนำร่องในการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านและชุมชนพลังงานต้นแบบ และจังหวัดพิษณุโลกก็มีความพร้อมในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน และเป็นวิทยาลัยแห่งแรกที่คิดค้นและพัฒนาด้านพลังงาน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจรให้ได้เห็นและสัมผัสประสบการณ์จริง

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานจะจัดให้ความรู้แก่ครูและเยาวชนในโครงการสมัชชาเยาวชนและครูด้านพลังงานทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สำนักงานวิชาการพลังงานภูมิภาคพลังงานจังหวัด และกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องพลังงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด