กรมศุลกากรจับน้ำตาลทรายลักลอบนำเข้า

จันทร์ ๐๔ พฤษภาคม ๒๐๐๙ ๑๕:๑๔
ตามนโยบายการเร่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม นายอุทิศ ธรรมวาทิน อธิบดีกรมศุลกากร นายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีด้านปราบปราม นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม ได้สั่งการให้นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 2 นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 2 วางแผนจับกุม

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 เวลาประมาณ 12.00 น. เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก จำนวน 8 คัน ณ บริเวณริมถนนซอยเอกชัย 132 ถนนเอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบของกลางเป็นน้ำตาลทราย ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ปริมาณ 108,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2 .5 ล้านบาท

กรณีดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นความผิดตามมาตรา27, 27ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบกับมาตรา 16,17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่9) พ.ศ.2482 เจ้าหน้าที่ฯ นำของกลางส่งกรมศุลกากรเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อนึ่ง ผลการจับกุมของ สปป.2 สสป. ตั้งแต่ ตุลาคม 2551 — เมษายน 2552

จำนวน 27 ราย

ปริมาณ 50,013 กิโลกรัม

มูลค่า 1,100,286 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด