ครอบครัวมาลีนนท์ และ จิราธิวัฒน์ เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินสีห์

ศุกร์ ๒๔ เมษายน ๒๐๐๙ ๐๙:๓๔
เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชครบ 20 ปี และเจริญพระชนมายุ ครบ 8 รอบ

ท่านรองกรรมการผู้จัดการ นายประชุม มาลีนนท์ , นางสาวรัตนา มาลีนนท์ ในนาม “นายวิชัย —นางสมศรี มาลีนนท์” พร้อมด้วยภรรยาท่านรองกรรมการผู้จัดการ นางสกลศรี มาลีนนท์ ในนาม “นายสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์” ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินสีห์ โดยนายประชุม มาลีนนท์ ซึ่งเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ณ มณฑลพิธีสนามวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชครบ 20 ปี (ในวันที่ 21 เมษายน 2552) อีกทั้งจะทรงเจริญชนมายุครบ 96 พรรษา 8 รอบ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ด้วย

พระพุทธชินสีห์ที่ได้ประกอบพิธีเททองในครั้งนี้ เป็นพระพุทธชินสีห์ขนาดพระเพลากว้าง 9 นิ้ว ปิดทองทั้งองค์ ที่ผ้าทิพย์ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา ดำเนินการจัดสร้างจำนวนทั้งสิ้น 359 องค์ เพื่อเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระอารามหลวงทั่วประเทศ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช พร้อมกันนี้ได้เททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวารเป็นพระพุทธรูปประจำวันศุกร์ ที่มีความสูง 174 เซนติเมตร (สูงเท่าองค์สมเด็จพระสังฆราช) เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วย เมื่อเข้าสู่ฤกษ์อันเป็นมงคล พราหมณ์ได้อ่านคำบวงสรวงเทพยดา แล้วจึงเข้าสู่พิธีการทางสงฆ์ตามหลักพระพุทธศาสนา จากนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช จึงได้ประกอบพิธีเทแผ่นอักขระทองคำ นาค เงิน ลงยังเบ้าที่เตรียมไว้ ในขณะนั้นกรรมการมหาเถรสมาคมเจริญชัยมงคลคาถา ได้แก่ พระสาสนโสภณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม พระพรหมโมลี วัดพิชยติการาม พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี พระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศาราม พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

นอกจากนี้ ทางคณะเจ้าภาพยังได้นิมนต์ พระครูจันทนิภากร เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เชียงราย และพระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต เจ้าอาวาส วัดบุญญาวาส ชลบุรี มาร่วมในวโรกาสมหามงคลนี้ด้วย ก่อนที่จะเสร็จสิ้นพิธี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ได้อนุโมทนาสาธุการและประทานของที่ระลึกอันเป็นมงคลยิ่งแก่คณะเจ้าภาพด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด