ภาพข่าว: ผนึกกำลังเตรียมพร้อม

อังคาร ๐๗ เมษายน ๒๐๐๙ ๑๑:๑๔
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (คนที่4จากซ้าย)

จัดประชุมผนึกกำลังพันธมิตรหลักเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ โดยมี คุณสิรินิจ โชคชัยฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) คุณสุพัฒน์ งามวงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอสเอฟซีเนม่าซิตี้ จำกัด (คนที่ 5 จากซ้าย) คุณวาริท จรัณยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บีทูเอส จำกัด (คนที่ 1 จากซ้าย) คุณภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (คนที่ 2 จากซ้าย) คุณจุฑารัตน์ วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด (คนที่ 2 จากขวา) คุณเคียงศักดิ์ พงษ์กิตติพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท ออฟฟิส คลับ (ไทย) จำกัด (คนที่ 4 จากขวา) คุณเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ ผู้อำนวยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด (คนที่ 1จากขวา) และ คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด(คนที่ 3 จากขวา) ร่วม ณ สำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 32

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ขวัญใจ แตงบุตร(ใจ) แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

โทร.0-2667-5555 ต่อ 4115/0-89-446-1755 โทรสาร 0-2264-5575 Call Center 0-2635-1111

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด