ภาพข่าว: สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ชุมชน กับ “รถไฟฟ้า MRT”

พฤหัส ๑๙ มีนาคม ๒๐๐๙ ๑๐:๔๘
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที) โดย บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีเอ็มซีแอล) และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมมือกับสถาบันศึกษาศิลปะการตกแต่งเล็บ Lady Nail Art จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ชุมชน กับ “รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที” ในโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม” ประจำปี 2552 โดยเปิดสอนหลักสูตรศิลปะการตกแต่งเล็บ ให้แก่ผู้สนใจที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนรายรอบเส้นทางการเดินรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทุกวันอาทิตย์ ตลอดเดือนมีนาคม 2552 ณ บริเวณศูนย์การค้าเมโทรมอลล์ ภายในสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที กำแพงเพชร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 กทม.

ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2354-2000 ต่อ 3218-19, 3266-67 โทรสาร 0-2354-2000 ต่อ 3264

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2624-5200

เว็บไซต์ www.bangkokmetro.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด