หนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” จัดงานเสวนา ภายใต้หัวข้อ “โคตรวิกฤต ความเสี่ยงเศรษฐกิจไทย : ถึงเวลาเผชิญหน้าความจริง”

พุธ ๑๘ มีนาคม ๒๐๐๙ ๑๗:๒๕
นับจากผลกระทบของวิกฤตการเงินในสหรัฐได้แปรสภาพเป็นคลื่นวิกฤตคุกคามความอยู่รอดของหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทย ก็เช่นเดียวกัน ไม่อาจรอดพ้นจากผลกระทบดังกล่าวได้ และเผชิญความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเป็นครั้งแรก นับจากเกิดวิกฤตการเงินเอเชียเมื่อ 11 ปีก่อน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า การชะลอตัวอย่างฉับพลันของเศรษฐกิจไทย ส่งผลลบอย่างมากต่อทุกภาคส่วนในสังคมไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป จนสร้างความหวั่นวิตกไปทั่ว

ด้วยเหตุดังกล่าวกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” จึงจัดงานเสวนาเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้นักวิชาการที่มีความเข้าใจสถานการณ์วิกฤตอย่างถ่องแท้ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มองอนาคต และตีแผ่แง่มุมต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “โคตรวิกฤต ความเสี่ยงเศรษฐกิจไทย : ถึงเวลาเผชิญหน้าความจริง” โดยได้รับเกียรติ จากดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้บริหารทีมนโยบายการค้าและเงินทุน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค และโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักการเงิน และนักวิชาการอิสระ ดำเนินรายการ โดย ดร.ปกป้อง จันวิทย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 6

พร้อมกันนี้ ประชาชาติธุรกิจ ได้ใช้โอกาสนี้เปิดตัวหนังสือ “โคตรวิกฤต : หายนะฟองสบู่ซับไพรม สู่วิกฤตโลก” อันเป็นผลงานจากการรวบรวมข้อมูลข่าวสารรอบด้าน เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก นำมาเรียบเรียง จัดพิมพ์ และเผยแพร่เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่านในวงกว้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด