ภาพข่าว: ตลท.มอบสื่อความรู้ แก่ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์

จันทร์ ๐๒ มีนาคม ๒๐๐๙ ๑๗:๔๖
ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน และลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบหนังสือ ในโครงการ " ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่ห้องสมุด ปี 2552 " ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พ.ย.51-31 ม.ค.52 ซึ่งได้รับบริจาคจากองค์กรในตลาดทุนและผู้สนใจกว่า 28,000 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ โดยมี สุวิทย์ อิ้งทอง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด