รถไฟฟ้า MRT พาน้องๆศรีสังวาลย์เปิดบูธจำหน่ายสินค้างานฝีมือ

พฤหัส ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๙ ๐๙:๑๕
ออกร้าน : ตัวแทนพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีเอ็มซีแอล) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในนามรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที) พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในโอกาสเปิดบูธจัดจำหน่ายสินค้างานฝีมือของน้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ เมื่อเทศกาลวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ณ บริเวณทางเข้า-ออก หมายเลข 2 สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที กำแพงเพชร

ซึ่งสินค้างานฝีมือของน้องๆ อาทิ กระเป๋าลดโลกร้อน ดอกไม้หอม หมอนการบูรจิ๋ว การ์ดดอกไม้แห้ง และการบูรหอม เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT และผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทำให้สินค้าที่น้องๆเตรียมมาสามารถจำหน่ายหมด สร้างความสุขให้แก่ทั้งน้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ รวมไปถึงสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้ที่อุดหนุนสินค้าของน้องๆอีกด้วย

อนึ่ง รายได้ทั้งหมดจากการจัดจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้นำเข้ามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯตามความเหมาะสมต่อไป.

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 กทม.

ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2354-2000 ต่อ 3218-19, 3266-67 โทรสาร 0-2354-2000 ต่อ 3264

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2624-5200

เว็บไซต์ www.bangkokmetro.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด