ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(17 กุมภาพันธ์ 2552)

อังคาร ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๙ ๐๘:๐๐
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

09.00 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพ บทบาท

ของการเป็นผู้สนับสนุนการผลิต Quality Assurance and

Quality Control Officer ณ โรงแรมโนโวเทลบางนา

09.00 น. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย เป็น

ประธานเปิดการประชุม เรื่อง “ การประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพ สำหรับผู้บริหาร ’ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรน

ด์ คอนเวนชั่น

10.00 น. International Symposium on Efficient Groundwater

Resources Management (IGS-TH 2009) The Challenger

of Quantity and Quality for Sustainable Future ณ

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

13.00 น. นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็น

ประธานโครงการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการกระจาย

วัคซีน และการรายงานผลการปฏิบัติงานสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่นำร่อง ณ โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์ คอนเวนชั่น

13.30 น. นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ค “ชีวิต

หลังเสื้อกาวน์ของหมอสุรพงศ์” ณ บีทูเอส สาขา

เซ็นทรัลเวิลด์

17.30 น. มูลนิธิละครธรรมะ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภัทรา

วดีเธียเตอร์ จัดงาน เทศกาลศิลปะการแสดงนานาชาติ

ครั้งที่ ๙ ณ เจ็ดเสมียน ราชบุรี ณ ภัทราวดีเธียเตอ

ร์


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด