สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ม.อ. ทรงติดตามผลการดูแลผู้ป่วยใน 3 จังหวัดภาคใต้อย่างใกล้ชิด

จันทร์ ๑๙ มกราคม ๒๐๐๙ ๑๒:๒๖
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 ทรงเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่พัฒนาโดยทีมงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งช่วยให้การบริการรักษาพยาบาลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบบังคมทูลถวายรายงานการดูแลผู้ป่วยหนักผู้ได้รับผลกระทบ จากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา ว่ามีจำนวนผู้ป่วยหนักที่ถูกส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 356 ราย ให้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดโดยมีอาจารย์แพทย์อาวุโสให้การดูแลรักษา

สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุความไม่สงบ อาทิ พล.ต.ต.นภดล เผือกโสมณ ซึ่งรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และในอนาคตโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะมีอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ทันสมัยครบวงจร ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2552

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเครื่องมือผ่าตัดศัลยศาสตร์และการบำบัดวิกฤติ 3 รายการ และศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ฯ (กระดูกและข้อ) 17 รายการ แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถวายเครื่องผลิตไบโอดีเซล จากน้ำมันปาล์มดิบ หรือน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้ว ขนาด 100 ลิตรต่อครั้ง ออกแบบและผลิตโดย รศ.กำพล ประทีปชัยกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพระราชทานให้แก่กลุ่มชาวประมง จ.พังงา ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบในการผลิตไบโอดีเซลแก่ชุมชนขนาดเล็กต่อไป ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา

จากนั้น ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการประยุกต์ปะการังเทียมมาใช้ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ทำการศึกษาวิจัย มี ผศ.พยอม รัตนมณี เป็นหัวหน้าโครงการ และทอดพระเนตรงานวิจัยการพัฒนาการใช้สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกสำหรับผู้พิการ

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วิลาศ สัตยสัณห์สกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต “Rhythm of the Stars ระยิบระยับไปกับดาว” เพื่อสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

เผยแพร่ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทมาสเตอร์มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

พิภพ ฆ้องวง (ท๊อป)

โทร. 0-2248-7967-8 ต่อ 14 หรือ 08-1929-8864

e-mail address : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด