ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี สาขาพัฒนาการศึกษา

อังคาร ๐๙ ธันวาคม ๒๐๐๘ ๑๗:๔๓
นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ในฐานะกรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ประจำปี 2551 แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสิฐ พรหมรักษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำวิทยาเขตน่าน เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ทำความดีด้านการพัฒนาการศึกษา ด้วยความสามารถในการบริหารจัดการ สร้างเครือข่ายภาคีพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์จากศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบ และแนวทางการศึกษาแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในวงกว้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด