ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมชนบท

พุธ ๐๓ ธันวาคม ๒๐๐๘ ๑๖:๑๓
นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ และผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลมีชัย วีระไวทยะ ประจำปี 2551 แก่พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 ในโครงการเชิดชูผู้ทำความดี เพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมชนบท ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้อุทิศแรงกาย แรงใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรกว่า 20 จังหวัด และพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด