ภาพข่าว: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผน ปี 2552

จันทร์ ๐๑ ธันวาคม ๒๐๐๘ ๑๖:๐๒
ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย โสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ วิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ จิราพร คูสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมแถลงแผนการดำเนินงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2552 โดยเดินหน้าพัฒนาองค์กรด้วยการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกลไกสำคัญและสามารถตอบสนองลูกค้าในประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งระดมทุนด้วยต้นทุนต่ำสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามกรอบกลยุทธ์ 5 ปี เพื่อสร้างศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชน และเตรียมความพร้อมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในปี 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด