ภาพข่าว: TSD ต้อนรับ ธปท.

ศุกร์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๐๘ ๑๒:๐๗
โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) ร่วมต้อนรับกฤช ฟอลเล็ต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายปฏิบัติการ ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมเพื่อศึกษางานรับฝากหลักทรัพย์และตราสารหนี้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้า One Stop Service Counter ของ TSD ที่บริเวณชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด