เคล็ดลับสู่องค์กรอัจฉริยะ

อังคาร ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๐๘ ๑๖:๓๒
สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) จัดเวที Success Story Sharing : SSS เคล็ดลับเพื่อ การปรับเปลี่ยนสู่การเป็น “องค์กรอัจฉริยะ” โดยในงานมีเวทีเสวนา “การเปลี่ยนแปลงที่มีพลัง เมื่อผลสำเร็จอยู่แค่เอื้อม” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ,ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ และ ดร.ประพน์ ผาสุกยืด และพบกับเรื่องเล่า “ก้าวย่างสู่เส้นทางการเปลี่ยนแปลง” จาก 4 หน่วยงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสำรวจที่นั่งล่วงหน้า ติดต่อคุณ มุจลินท์ 02-298-0664-8 ต่อ 334 หรือ [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด