เดอะเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จัดสัมมนาเปิดเวทีระดมสมอง มุมมองเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 2009 Thailand Economic Forum

อังคาร ๑๔ ตุลาคม ๒๐๐๘ ๑๑:๓๗
กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551
เวลา 9.00 น.
ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
ธนา ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เชิญ ดร. วีรพงษ์ รามางกูร ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และ ดร. อัมมาร สยามวาลา ร่วมเสวนาในงานสัมมนาเปิดเวทีระดมสมอง มุมมองเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 2009 Thailand Economic Forum เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทย ภายใต้เงื่อนไขและปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน ทิศทางศรษฐกิจโลก และปัญหาการเมืองภายในเป็นต้น เวลา 9.00 น. ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551 ที่ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
กุญชริกา กุญชร ณ อยุธยา
บดีรัตน์ คูรัตน์ชัชวาล
สิริรัตน์ ตันติราพันธ์
ฝ่ายสื่อสารการตลาด
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 02 694 2222 ต่อ 1212-4
โทรสาร 02 694 2223
Email: [email protected]
Website: www.swissotel.com/bangkok-leconcorde

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด