ภาพข่าว: “กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฯเครือเซ็นทารา(CTARAF) ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ”

อังคาร ๑๔ ตุลาคม ๒๐๐๘ ๑๐:๕๕
กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--ตลท.
นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กสิกรไทย และทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดอสังหาริมทรัพย์ ในกลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อว่า CTARAF
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน:
วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร 0-2229-2797
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด