TCELS เปิดตัวมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย

จันทร์ ๒๒ กันยายน ๒๐๐๘ ๑๓:๒๐
กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--TCELS
เปิดตัวมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย “น.พ.ยุทธ โพธารามิก” เป็นประธาน เผยวัตถุประสงค์หลัก เน้นศึกษาวิจัยโรคอัลไซเมอร์อย่างกว้างขวางเพื่อนำไปสู่การป้องกันและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส หลังพบอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมเปิดรับสมาชิกฟรีเป็นครั้งแรกในงาน “เมมโมรี่เดย์ 2008” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 27-28 ก.ย.นี้
น.พ.ธงชัย ทวิชาชาติ ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) กล่าวว่า เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก 21 กันยายน ของทุกปี หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับโรคดังกล่าว เนื่องจากอัตราการป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นทุกปี เฉพาะในประเทศไทยป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 3 แสนคน ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และบางรายเป็นผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ TCELSจึงผลักดันให้มีการตั้งมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทยขึ้นในการจัดหาทุน ก่อตั้งกองทุนผู้ป่วยด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
น.พ.ธงชัย กล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบไปด้วย นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก ประธานมูลนิธิฯ คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ และ คุณหญิงสมศรี กันธมาลา รองประธานมูลนิธิฯ ศ.น.พ.กัมมันต์ พันธุมจินดา รศ.พวงสร้อย วรกุล และนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ ศ.พญ.นันทิกา ทิวชาชาติ กรรมการและเลขานุการ และนายจรัญ จักรวาลชัยศรี เป็นกรรมการและเลขานุการ
ด้านนายแพทย์ยุทธ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทยว่า เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ให้กว้างขวาง อันจะนำไปสู่ การป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นศูนย์กลางในการและเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้โรคอัลไซเมอร์ของประเทศไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสานงานของ หน่วยงานองค์กร และสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการระดมทุนเพื่อการศึกษาวิจัย และการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการสร้างกระแสสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของปัญหาโรคอัลไซเมอร์ และช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข โดยร่วมมือกับสถาบันหรือองค์การอื่นๆ เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์
น.พ.ยุทธ กล่าวว่า ในวันที่ 27-28 กันยายนนี้ มูลนิธิฯ จะเข้าร่วมงาน “เดอะ เมมโมรี่เดย์ 2008” สายใยผูกพัน .... จดจำกันตลอดไป ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกมูลนิธิฯ ฟรี พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ 1. ฟรีคู่มือสำหรับการดูแลป้องกันให้ห่างไกลโรคอัลไซเมอร์ พร้อมวิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี , ฟรีคู่มือการออกกำลังสมอง ป้องกันสมองเสื่อม โดย ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ พร้อมรับสิทธิในโปรแกรมตรวจต้านความชราของศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ ในราคาลดพิเศษ 10% และรับสิทธิในการซื้อหนังสือการดูแลสุขภาพแนวเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ของน.พ.กฤษดา ศิรามพุช ในราคาลดพิเศษ 10% รับสิทธิในการตรวจวัดสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายในราคาพิเศษ พร้อมรับคู่มือในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ฯลฯ
น.พ.ยุทธ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งมูลนิธิฯ จึงขอใช้สำนักงานชั่วคราวที่ TCELS ไปก่อน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิฯ และรายละเอียดการเข้าร่วมงาน ได้ที่ 0-2644-5499 ต่อ 138,144 ได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ สอบถามได้ที่ 081-7536119, 089-2037321
สำหรับงาน เดอะเมมโมรี่เดย์ 2008 นั้น จัดโดย บริษัท เอไซ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลต่าง ๆ ขอเชิญชวนผู้ที่มีอาการหลงลืมหรือผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ร่วมชมนิทรรศการที่ทำให้รู้จักสมองดียิ่งขึ้น พร้อมฟังการสัมมนา และ Workshop เพื่อให้ความรู้และป้องกันโรคสมองเสื่อม และการตรวจสอบสมองด้วยการบริการตรวจสุขภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสมองจากโรงพยาบาลชั้นนำ โดยมีแพทย์บรรยายเรื่องการดูแลสมองอย่างไรไม่ให้เสื่อม และร่วมเล่นกิจกรรมดี ๆ กับเกมส์ฝึกสมองซีกซ้าย ซีกขวา นอกจากนี้ ชมการสาธิตการปรุงอาหารเพื่อป้องกันโรค พร้อมจัดประกวดผู้สูงอายุที่มีความจำดี และพิเศษสุดกับมินิคอนเสิร์ตย้อนอดีต Return to Remember จากปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว และอรวี สัจจานนท์ โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ 10.00 — 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม แอนด์ รีเซปชั่น ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้เข้าร่วมงาน 300 ท่านแรก จะได้รับของที่ระลึกฟรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
tcels
เบอร์โทรศัพท์ : 026445499
E-mail: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด