ภาพข่าว: TSD มุ่งพัฒนาสำนักหักบัญชีเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ศุกร์ ๑๒ กันยายน ๒๐๐๘ ๑๔:๔๘
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--ตลท.
โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) ร่วมต้อนรับ Mr. Ernest Van Der Hout ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง LCH.Clearnet SA สำนักหักบัญชีชั้นนำแห่งภูมิภาคยุโรป ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยงในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสำนักหักบัญชีไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด