ภาพข่าว: สัมมนา "ทางเลือกเงินออม...หลังปลดล็อคคุ้มครองเงินฝาก"

จันทร์ ๐๔ สิงหาคม ๒๐๐๘ ๑๕:๐๐
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--ตลท.
นิตยสาร Money & Wealth ร่วมกับ HSBC PREMIER จัดสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกเงินออม...หลังปลดล็อคคุ้มครองเงินฝาก” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากพ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 สิงหาคมนี้แก่ผู้สนใจ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ สรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธปท. สุกัญญา จันทรปรรณิก รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไพศาล ครุฑดำรงชัย รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.ทหารไทย และ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลปิยะเวท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด