ศูนย์รับฝากฯ รุกผู้ถือหุ้นฝากใบหุ้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลัง พ.ร.บ. ใหม่เอื้อ หวังทะลุ 85% ตามเป้า

พฤหัส ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๐๘ ๑๕:๐๔
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--ตลท.
บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โชว์ยอดหลักทรัพย์ที่ฝากในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขยับสูงถึงร้อยละ 80.52 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด พร้อมปล่อยแคมเปญ “เพราะสิ่งสำคัญ ไม่ใช่กระดาษ” แนะผู้ถือหุ้นฝากใบหุ้นในระบบ ระบุมั่นใจได้เรื่องความปลอดภัย ลดความเสี่ยงเรื่องสูญหายและใบหุ้นปลอม โดยมูลค่าและสิทธิประโยชน์ในฐานะ ผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ครบ รวมถึงการใช้ Scripless เป็นหลักประกันหลัง พ.ร.บ. ตลาดทุนฉบับใหม่รองรับ หวังยอดฝากหุ้นในระบบเป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ 85 ก่อนสิ้นปี 2551
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปิดเผยถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ฝากในระบบรับฝากหลักทรัพย์ว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ยอดหลักทรัพย์ในระบบฯ เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 80.52 หรือจำนวน 508,325 ล้านหลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่า 4,711,524 ล้านบาท โดยยังขาดอีกประมาณร้อยละ 5 หรือประมาณ 30,000 ล้านหลักทรัพย์ จึงจะบรรลุเป้าหมายของบริษัทซึ่งตั้งไว้ที่ร้อยละ 85 ภายในปี 2551 ทั้งนี้ บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้รณรงค์ไปยังบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำใบหุ้นเข้าฝากไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการถือเป็นใบหุ้นที่มีความเสี่ยงในเรื่องการเก็บรักษามากกว่า
การรณรงค์ให้ผู้ถือหุ้นนำใบหุ้นมาฝากไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Scripless) ชูแนวคิด “เพราะสิ่งสำคัญ ไม่ใช่กระดาษ” ซึ่งเป็นการตอบรับกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำลังอยู่ในความสนใจ โดยมุ่งไปที่การจัดเก็บหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ได้ทำให้มูลค่าของหุ้นลดลง แทนการให้ความสำคัญกับกระดาษ
“เนื่องจากการดำเนินงานของ บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านมา พบปัญหาของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับใบหุ้น ไม่ว่าจะเป็นใบหุ้นสูญหาย ชำรุด ถูกปลอมแปลง หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบหุ้นอันสืบเนื่องมาจากการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน จนทำให้ผู้ถือหุ้นต้องติดต่อเพื่อขอออกใบหุ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความไม่สะดวกนานับประการ ดังนั้น บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีแนวคิดในการรณรงค์ให้ผู้ถือหุ้นนำใบหุ้นมาฝากไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว” นางสาวโสภาวดีกล่าว
นอกจากนี้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ยังได้มีการเพิ่มเติมข้อกำหนดให้สามารถนำหุ้นที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นหลักประกันหรือจำนำได้ จึงทำให้ผู้ถือหุ้นที่นำใบหุ้นมาฝากในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับสิทธิประโยชน์ครบทุกประการเหมือนกับการถือใบหุ้น แต่ได้รับความสะดวกมากกว่า เนื่องจากทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ใบหุ้น ทาง บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติทันที พร้อมกับแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นนำใบหุ้นเข้าฝากในระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ จึงยังประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและอุตสาหกรรมโดยรวมให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด: จันทนีย์ พงษ์กระสินธุ์ โทร. 0-2229-2896
e-mail address: [email protected] http://www.tsd.co.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด