ภาพข่าว: ธปท. เยียมชม ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ศุกร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๐๘ ๑๔:๒๙
กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--ตลท.
อรรคบุษย์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อศึกษากลยุทธ์และแนวทางการประชาสัมพันธ์และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด