เนสท์เล่เปิดตัวสื่อการเรียนการสอนด้านโภชนาการ ในงานประชุมสัมมนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ

อังคาร ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๐๘ ๑๕:๓๑
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการเด็กไทยสุขภาพดี” และเปิดตัวสื่อการเรียนการสอนด้านโภชนาการชุดใหม่ ในการประชุมสัมมนาวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ จัดโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา (ที่สองจากซ้าย) อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมชม เมื่อเร็วๆ นี้
โดยขณะนี้ สื่อการเรียนการสอนภายใต้ “โครงการเด็กไทยสุขภาพดี” อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการส่งไปตามโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์สามารถนำสื่อมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้านโภชนาการ การเผาผลาญไขมันส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องผ่านสื่อการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์
ในภาพ:
(จากซ้าย) นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้อำนวยการกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, นางมนธชา สุดอำพัน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และนายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณกุนธิรา ณัฐวัฒนานนทน์
พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส
โทรศัพท์ 02 651-8989 ต่อ 332
E-mail: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด