ภาพข่าว: “บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ”

พฤหัส ๒๙ พฤษภาคม ๒๐๐๘ ๑๖:๒๘
กรุงเทพฯ--29 พ.ค.--ตลท.
นงราม วงษ์วานิช และ วิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมยินดีกับทีมผู้บริหารบมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น เชอร์แมน ตัน ประธานกรรมการ ปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมที่ปรึกษาทางการเงิน ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีเปิดซื้อขายวันแรก ในกลุ่มบริการ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ ชื่อย่อ " AS "

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด