ภาพข่าว: TSD พบนักลงทุนสถาบันญี่ปุ่น

อังคาร ๒๙ เมษายน ๒๐๐๘ ๑๗:๕๒
กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--ตลท.
โสภาวดี เลิศมนัสชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) และกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี ร่วมพบปะและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ TSD แก่นักลงทุนสถาบันญี่ปุ่นตามคำเชิญของ Mr. Toshiaki Nishikawa กรรมการผู้จัดการ บริษัท New—S Securities Co., Ltd. ในระหว่างการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม CSD Interim Meeting และ CCP 12 Global Conference ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด