ภาพข่าว: " ปีใหม่ไทย สุขใจวันสงกรานต์ "

พุธ ๑๖ เมษายน ๒๐๐๘ ๑๑:๐๙
กรุงเทพฯ--16 เม.ย.--ตลท.
ผู้สื่อข่าวประจำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมรดน้ำเพื่อแสดงคารวะจิตและรับพรจากผู้บริหารกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทในเครือ อาทิ นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ และวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ และ ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด