ภาพข่าว: ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศล

ศุกร์ ๑๑ เมษายน ๒๐๐๘ ๐๙:๕๐
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการและลูกจ้างพนักงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกันทำบุญตักบาตรและน้อมนำจิตอธิษฐานเพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด