ภาพข่าว: แถลงข่าวพ้นจากหน้าที่ รมว.คลัง

จันทร์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๘ ๑๑:๑๙
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงถึงผลงานที่ได้รับภาระหน้าที่ตลอด 47 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้สูงกว่าเป้าหมาย และอยู่บนพื้นฐานวินัยทางการคลัง ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด