ภาพข่าว: บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พุธ ๓๐ มกราคม ๒๐๐๘ ๑๔:๓๗
กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณยิ่ง ณ ห้องประชุม 401 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด