ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิมพ์หนังสือ “พระมหาธรรมราชาลิไทกับไตรภูมิกถา” สืบสานวรรณกรรมไทยอันทรงคุณค่า

อังคาร ๒๕ ธันวาคม ๒๐๐๗ ๑๖:๓๗
กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--ตลท.
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. และ น.ส. ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารความรู้และสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ
“พระมหาธรรมราชาลิไทกับไตรภูมิกถา” เล่าเรื่องไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมไทยที่มีคุณค่ามากที่สุดเรื่องหนึ่ง ที่สองหน่วยงานร่วมกันจัดพิมพ์และเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบสานมรดกชิ้นสำคัญของชาติ เรียบเรียงเนื้อหาโดยนายนวรัตน์ เลขะกุล ภายในเล่มโดดเด่นด้วยรูปวาดโบราณ และภาพลายเส้นอันวิจิตรงดงามฝีมืออาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2532

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด