ภาพข่าว: TSD เติมเต็มรัก

จันทร์ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๐๗ ๑๓:๕๑
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--ตลท.
โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ผู้ช่วยกรรมผู้จัดการสายงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี และพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและข้อมูล นำพนักงานบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเด็กจำนวน 200,000 บาท พร้อมนมผง ของใช้สำหรับเด็ก และเงินสดอีกจำนวนหนึ่งแก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย โดยมีม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ให้เกียรติรับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด