ภาพข่าว: ตัวชี้วัดและภารกิจหลักปีงบประมาณ 2551

พุธ ๒๖ กันยายน ๒๐๐๗ ๑๓:๕๑
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และภารกิจหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด