ภาพข่าว: กระชับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 120 ปี

พุธ ๒๖ กันยายน ๒๐๐๗ ๑๐:๑๖
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr.Shosaku YAUI ประธานคณะกรรมการประสานงานฝ่ายญี่ปุ่นสำหรับการฉลอง 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น และผู้ว่าการบรรษัทการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด