ภาพข่าว: การมอบรางวัล Shareholder Awards ในงานวันผู้ถือหุ้นไทย

จันทร์ ๐๓ กันยายน ๒๐๐๗ ๑๓:๓๖
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--ตลท.
ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ (ที่ 5 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล Shareholder Awards แก่บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นคุณภาพจำนวน 13 รางวัล ในงานวันผู้ถือหุ้นไทย (Shareholders’ Day) ซึ่งจัดโดย บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดยมี นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด