ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว www.ent.ac ในวันที่ 3 พ.ค. 2544 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

พฤหัส ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๐๑ ๐๘:๕๙
กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--สยาม พีอาร์
ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2544 และจะประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการในวันที 9 พฤษภาคม 2544
ดังนั้นจึงได้มีการจัดการประกาศผลเอ็นทรานซ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ent.ac และเครื่องปาล์ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบ ที่จะสามารถเข้ามาดูผลการสอบเอ็นทรานส์ได้ทันทีหลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการประกาศผลทางอินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุด โดยไม่มีข้อจำกัด หรือเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยสยาม, ANET, DataOne ASIA, POWELL และ KK Technology
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว www.ent.ac เพื่อรับทราบข้อมูลและรายละเอียดของงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2544 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ 2,3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ จึงเรียนมาเพื่อโปรดร่วมเป็นเกียรติ ทำข่าว และสัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กำหนดการงานแถลงข่าว
www.ent.ac
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2544 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องอัมรินทร์ 2,3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
.....................
10.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน
ชา กาแฟ พร้อมบริการ
10.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน พร้อมแนะนำผู้แถลงข่าว
10.35 น. พิธีกรกล่าวเชิญนายพรชัย มงคลวานิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
กล่าวถึง - ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการจัดการประกาศผลเอ็นทรานส์ในครั้งนี้
- กำหนดการจัดงาน และจุดเด่นของงาน
- ความร่วมมือในส่วนของมหาวิทยาลัยสยาม
10.45 น. พิธีกรกล่าวเชิญนายศราวุธ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท DataOne Asia
กล่าวถึง - ความร่วมมือในส่วนของ DataOne Asia
- การเตรียมความพร้อมด้านการประมวลข้อมูล
10.50 น. พิธีกรกล่าวเชิญนางสาวพรจิตต์ ตันพิพัฒน์
รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ANET
กล่าวถึง - ความพร้อมในส่วนของเครือข่าย ISP ที่จะรองรับจำนวนผู้ใช้
- ความร่วมมือในส่วนของ ANET
10.55 น. พิธีกรกล่าวเชิญนายพงษ์ศักดิ์ ภูษิตปกรณ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Powell
กล่าวถึง - ความร่วมมือในส่วนของ POWELL
- ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ที่จะสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ
11.00 น. อาจารย์ปริวรรต องค์ศุลี หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กล่าวถึง รายละเอียดของเว็บไซต์ www.ent.ac และสาธิตการใช้งานบนจอ
โปรเจคเตอร์
11.10 น. ผู้บริหารตอบข้อซักถาม
11.25 น. ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน
11.30 น. จบการแถลงข่าว--จบ--
-อน-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด