ภาครัฐและเอกชนร่วมจัดมหกรรมห้องเรียนเทเลคอมเอเซียเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา

พฤหัส ๑๔ ธันวาคม ๒๐๐๐ ๑๒:๐๒
กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--กทม.
นายวันชัย อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.แจ้งว่า สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทเทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดงานมหกรรมห้องเรียนเทคเลคอมเอเซีย ครั้งที่ 1 เพื่อแสดงผลการดำเนินงานห้องเรียนธรรมชาติ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนวัฒนธรรม ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 อีกทั้งทำการทดลองพัฒนารูปแบบเทคนิค วิธีการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากข้อเท็จจริง เรียนรู้อย่างมีขั้นตอน มีกระบวนการกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ภายในงานจะมีทั้งภาคนิทรรศการที่แสดงผลงานของการดำเนินการห้องเรียนเทเลคอมเอเซีย ทั้งห้องเรียนธรรมชาติ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนวัฒนธรรม นิทรรศการชมรมครูแกนนำห้องเรียนทั้งสาม และนิทรรศการของส่วนราชการที่ดำเนินการด้านการศึกษา เช่น สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานปฏิรูปการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ภาคการแสดง มีการแสดงของเด็กนักเรียนแกนนำจากชมรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม และภาคการสัมมนาและอภิปราย โดยจะมีการบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์ของครูแห่งชาติ” และการเสวนาตัวแทนเด็กแกนนำจาก 60 ชมรมห้องเรียน
งานมหกรรมห้องเรียนเทเลคอมเอเซียกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค.43 ณ สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมชมงานดังกล่าว โดยสามารถแสดงความจำนง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมห้องเรียนเทเลคอมเอเซีย บมจ.เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 18 อาคารเทเลคอมทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 699-2039-44 โทรสาร 699-2008 หรือที่ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โทรสาร 744-1782 กด 0 (อัตโนมัติ)--จบ--
-นศ-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด