งานฉลองครบรอบ 150 ปีมณฑลลอสแอนเจลิส

พฤหัส ๐๒ มีนาคม ๒๐๐๐ ๐๙:๒๖
กรุงเทพฯ 2 มี.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันนี้ (1 มีนาคม 2543) นายดอน ปรมัตถ์วินัย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2543 ทีมประเทศไทย (Team Thailand) ณ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการค้า และการบินไทย ได้ร่วมกันประสานกับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสจัดกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วมงานครบรอบ 150 ปี ของ County of Los Angeles ณ บริเวณสวนด้านหลัง L.A.County Museum of Arts ถนน Wilshire โดยมีการเปิดซุ้มของประเทศ องค์กร และบริษัทต่างๆ รวมทั้งเวทีการแสดงของประเทศต่างๆ ตั้งแต่เวลา 10.30 — 18.00 น. จากนั้น เวลา 14.00 น. มีการเดินพาเหรดนานาชาติโดยจัดขบวนเรียงตามลำดับตัวอักษรประเทศ ซึ่งขบวนของประเทศไทยมีคนไทยเข้าร่วมประมาณ 120 คน ประกอบด้วย
1. นางนพมาศวัดไทยลอสแอนเจลิส ปี 2542 ถือป้ายประเทศไทย
2. คนอัญเชิญธงชาติไทย
3. รถเปิดประทุนสำหรับกงสุลใหญ่
4. ผู้ถือป้าย Amazing Thailand
5. กลุ่มเยาวชนไทย
6. ชาวไทยแต่งชุดไทยภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้
7. ขบวนกลองยาว ซึ่งมีคนรำกลองยาวร่วมด้วยและสร้างความสนุกสนานครื้นเครงเป็นอย่างมาก
โดยตลอดระยะเวลาที่เดินพาเหรด มีคนไทยและคนต่างชาติที่ยืนชม ตะโกน “Thailand, Thailand ” เป็นระยะๆ บางคนก็ตะโกนว่า “I love Thailand. ” บางคนตะโกนว่า “I love Thai food. Thai food is very good. ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของผู้ที่เข้าชมงาน ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 3,000 คน
งานครบรอบ 150 ปีมณฑลลอสแอนเจลิสเป็นงานเฉลิมฉลองที่มีความสำคัญของนครลอสแอนเจลิส มีสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในนครลอสแอนเจลิสเข้าร่วมรายงานข่าวเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทยในการเผยแพร่ชื่อเสียง วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีของประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนของสหรัฐฯ โดยการเดินพาเหรดในชุดไทย การแสดงนาฏศิลป์ของชุมชนไทย และการเปิดซุ้มให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นโอกาสเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ แม้ในวันดังกล่าวจะมีฝนตกเป็นระยะๆ ก็ตาม คนไทยก็ยังคงเข้าร่วมการเดินพาเหรดดังกล่าวอย่างหนาแน่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกันของพลังของชุมชนไทยเป็นอย่างดี--จบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด