ปฏิทินกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง "30 บาท หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย""

อังคาร ๑๕ พฤษภาคม ๒๐๐๑ ๑๕:๐๕
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--เบรคธรู พีอาร์
เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2544 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
นายแพทย์ ปราชญ์ บุญญวงศ์วิโรจน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายกสมาคมนักบริหาร โรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้บริหารสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน บริษัทประกันสุขภาพองค์กรวิชาชีพ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ และผู้ที่สนใจทั่วไปในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมการประชุมวิชาการ "30 บาท : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย" ในประเด็น "แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงิน และการประสานงานเพื่อการประกันสุขภาพถ้วนหน้า" โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมการประชุม พร้อมด้วย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ
นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร์ สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย
นายแพทย์ สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูประบบบริการสุขภาพ
นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
เป็นต้น
สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่
(กรุงเทพ และปริมณฑล) คุณวิไลลักษณ์ เลิศสมบูรณ์ โทร. (02)590-1319/590-1308/590-1196 โทรสาร (02) 590-1174/ 590-1306
จังหวัดในเขต 11, 12 และเขตอื่นๆ กรุณาติดต่อ คุณมณฑิรา ณ พัทลุง โทร. (076) 211-330 ต่อ 405 โทรสาร (076)222-915
กรุณาแจ้งสำรองที่นั่งภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2544--จบ--
-อน-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด