โนเบิลฯ ออกหุ้นเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น เพื่อระดมทุนในโครงการใหม่

พุธ ๑๘ ตุลาคม ๒๐๐๐ ๐๙:๑๐
กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์
โนเบิลฯ ออกหุ้นเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น เพื่อระดมทุนในโครงการใหม่ ผู้ถือหุ้นเดิมรับสิทธิ์ 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 1.50 บาท แถมวอแรนต์ฟรีอีก 2 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 6 บาท ในระยะเวลา 5 ปี
บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนต์ ระดมทุน โดยออกหุ้นเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น เพื่อใช้สำหรับเข้าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนในการขยายกิจการ
นายกิตติ ธนากิจอำนวย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2543 ในวันนี้ (16 ตุลาคม) มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าต่ำกว่าราคาที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้จะเป็นเม็ดเงินที่ถูกใช้เพื่อการลงทุนเพียงอย่างเดียว และจะสร้างผลตอบแทนในภาพรวมให้กับบริษัทได้สูงกว่าราคาในการเพิ่มทุนครั้งนี้
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรแล้ว ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นที่มีความประสงค์จะซื้อเกินสิทธิของตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดสรรหุ้นอีก 200 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยปราศจากมูลค่า ทั้งนี้กำหนดราคาการใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 6 บาท โดยอายุใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะหมดอายุภายในเวลา 5 ปี
จากแผนการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น และหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอีก 200 ล้านหุ้นดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจาก (จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 และครั้งที่ 1/2543) จำนวนรวม 131.41 ล้านหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ จึงได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,937.50 ล้านบาท เป็น 5,623.39 ล้านบาท
นายกิตติกล่าวเพิ่มเติมว่า ในการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับการขยายกิจการและสร้างผลกำไร ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนการลงทุนไว้ในโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง ประมาน 8 โครงการ ซึ่งเมื่อรวมการลงทุนทั้ง 2 ประเภทนี้จะคิดเป็นยอดขายหลังการพัฒนามูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าน่าจะประกาศรายละเอียดของการลงทุนได้ก่อนการประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: จิดาภา ประมวลทรัพย์, เบญจมาภรณ์ บำราพรักษ์
บริษัท สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.693 7835-8, 01-817 7153, 01-613 8426--จบ--
-อน-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด