สำนักการแพทย์ ขอเชิญชมนิทรรศการ "สัปดาห์รณรงค์เพื่อการปฏิบัติดีไม่มีโรค ครั้งที่ 12"

ศุกร์ ๐๙ มิถุนายน ๒๐๐๐ ๑๕:๕๕
กรุงเทพฯ--9 มิ.ย.--สำนักการแพทย์ฯ
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์การค้ามาบุญครอง กำหนดจัดนิทรรศการ "สัปดาห์รณรงค์เพื่อการปฏิบัติดีไม่มีโรค ครั้งที่ 12" ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2543 ณ บริเวณลานจัดนิทรรศการชั้น 1 ด้านหน้าโตคิว ศูนย์การค้ามาบุญครอง เวลา 10.00 - 15.30 น. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1. บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด
2. บริการตรวจตาและความผิดปกติของสายตา
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
4. นิทรรศการเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัตเหตุ โรคมะเร็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สำนักการแพทย์ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าชมนิทรรศการและรับบริการตรวจสุขภาพดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการตรวจเลือดกรุณางดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 6 ชั่วโมง--จบ--
-อน-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด